Visa fullständig version : Årsmöte 20140726 Björkvik ring, Nyköping


LegacyLarsa
2014-06-09, 20:37
Nu börjar det närma sig årsmöte, detta kommer att ske den 26 juli, på Björkvik ring i samband med Swedish Subaru Meet 2014!

Nu skall jag inte ge självberöm, men nuvarande styrelse, innehavare av klubbposter och regionsansvariga har gjort ett utmärkt arbete som vi alla vet, men tyvärr vill några återfå lite av sitt privatliv, vilket dom har gjort sig förtjänta av.

Därför kan det behövs förslag på nya personer för nästa mandatperiod:
Obs! Det finns inte någon lista på de poster som är aktuella men anmäl ert intresse till valberedningen. Valberedningen är i full gång med att prata med alla som innehar en post. Se även separata forumtrådar postade av valberedningen.

Frågan är bara, finns det nytt folk som är intresserade av en plats i styrelsen eller annan post i klubben?
Intresserad anmäler sig till Carl Selin (073-6459533, carl-selin@telia.com eller PM'a till kamikaze här på forumet) som är sammankallade i valberedningen.
Till årsmötet så tas även motioner till styrelsen imot, skriv dessa i tråden, eller tidigare tråd om motioner eller skicka dem till styrelsen@subaruclub.se.
Var nu snälla och lägg växellådsproblemen, spruckna bromsskivor, felsökning av oljeförbrukning, val av kolfiberhuv åt sidan och TÄNK TILL, vill NI vara med och bestämma riktningen på klubbens väg!

Följande punkter kommer att avhandlas på årsmötet:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning.
3. Justering av röstlängd/medlemslista.
4. Val av justeringsmän, tillika rösträknare.
5. Genomgång och godkännande av föregående årsmötesprotokoll.
6. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar.
8. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
9. Presentation av valberedningens förslag till styrelsesammansättning för kommande verksamhetsår 2014-2015

Val av styrelseledamöter
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
PR-ansvarig:
Ledamot
Webbsamordnare:

Val av regionansvariga
Norra Norrland:
Södra Norrland:
Värmland/Dalarna:
Västerås:
Stockholm:
Öst:
Göteborg:
Syd:

Val av revisorer:
Revisor 1:
Revisor 2:

Val av klubbposter:
Webbgruppsmedlemmar (3~4 st):
Medlemshanterare:

Valberedningens förslag läses upp. Öppen votering.

10. Utse Valberedningskommité för nästa år (1 st sammankallande och 1 suppleant)
11. Fastställande av medlemsavgift för nästa år.
12. Genomgång och röstning av inkomna motioner och/eller styrelsen förslag till förändringar.
13. Presentation av Årets Medlem
14. Övriga frågor, därav allmän information om vad styrelsen jobbar med närmast.

Varje medlem äger en röst. Röstning genom ombud eller med hjälp av fullmakt är ej giltig. Beslut genom röstning fattas med enkel majoritet. Ordförande har utslagsröst.

Vad innebär olika roller?

Ordförande
Klubbens officiella ansikte utåt, drivande tjôtröv, kontaktperson med Subaru Nordic, mm mm mm...
Är ofta klubbens mest drivande medlem och kallar till möten, håller möten, stöttar styrelsemedlemmar i deras arbete.
Lyssnar till övriga medlemmars intressen och utvecklar klubben. Kontaktperson för Subaru Nordic mfl, organiserar ibland aktiviteter på riksnivå. Ansvarar för det arbete som styrelsen utför.

Vice Ordförande
Utlysa möten och upplysa medlemmar
Inför årsmöten, olika aktiviteter och annan nödvändig kommunikation med medlemmarna så brukar det vara vice ordförandens uppgift att skriva ett mail som skickas till alla registrerade medlemmar via mass-mailingfunktionen i medlemsadmin.
Administrativ medlemshanteringen för nya, gamla och utgående medlemskap (hjälpa medlemsansvarig).
Hjälpa ordföranden där så behövs i dennes arbete
Delta på möten, regionsträffar som styrelsemöten.
Hjälpa till i övriga styrelsearbetet där det behövs

PR-ansvarig
Ansvarsområden
Hitta nya samarbetspartners som erbjuder medlemmar rabatt på sina produkter.
Behålla kontakten med befintliga samarbetspartners.
Hålla kontakt med företag som erbjuder priser till våra evenemang.
Kontakt med Subaru Nordics representater.
Vara med och arrangera event.
Behandla inkommande e-brev till styrelsen@subaruclub.se, ssc@subaruclub.se.
Delta på möten, regionträffar som styrelsemöten.
Hjälpa till i övriga styrelsearbetet där det behövs
Ansvarsbeskrivning
Hitta nya samarbetspartners & behålla en god kontakt med befintliga.
Som aktiv medlem i klubben så är det uppskattat med rabatt på produkter till Subarun. Klubben ska som sagt medverka till att det ska bli billigare att äga sin Subaru. Hålla god kontakt med företag som säljer tillbehör och produkter till Subaru. Hitta samarbetsparters på event. Hålla kontakt med leverantörer av kläder och dekaler.
Arbete
Man jobbar med tips från medlemmar, samt att man får själv aktivt leta efter olika företag som kan verka intressanta. Man ska stämma av med alla våra samarbetspartners årligen om den angivna rabattsatsen gäller. Man ska även bjuda in de på SSC´s aktiviteter, eller planera in något som blir ett tillfredställande arrangemang både för SSC´s medlemmar och dess samarbetspartners.
Hantering av samarbetspartners samt deras erbjudanden
- Man skickar underlag för nya/gamla medlemserbjudanden till webbmaster
- Man ska skriva ned en beskrivning på vad som ingår i rabatten och hur medlemmarna skall kunna få den, en logga till företaget ska luskas fram, samt även kontaktinformation till företaget och en kontaktperson.
- Se till att alla företag som sponsrar klubben skall ha en länk under prylar i vår länksamling. Om detta saknas ska man kontakta Webbsamordnare
Forum
- Om det förekommer obefogat skitsnack mot någon av våra samarbetspartners så ska man antagligen kontakta webbsamordnare för borttagande av tråden, eller kontakta samarbetspartnern så att de kan svara med sin version.

Ledamot
Ansvarsområden
Delta på möten, regionträffar som styrelsemöten.
Hjälpa till i övriga styrelsearbetet där det behövs
Ansvarsbeskrivning
Arbete
Där det behövs för tillfället.
Forum
Att via våra, samt andra lämpliga forum där bilintresserat folk befinner sig göra reklam för Swedish Subaru Club

Kassör
Ansvarsområden
Ekonomi löpande in och utbetalningar.
Ansvarsbeskrivning
Hanterar medlemsinbetalningar och sponsorbidrag.
Sköter fakturor och utbetalningar som görs via klubbkontot. (Även ordföranden har möjlighet att sköta kontot.)
Föra adekvat kassabok med verifikat av samtliga in och utbetalningar.
Upprättar balans och resultaträkning inför årsmöte.
Ansvarar för klubbens deklaration i samråd med ordföranden.
Vara tillgänglig i mån av tid för att svara på frågor från medlemmarna.

Regionsansvarig
Som regionansvarig är du drivande för regionen. Arrangerar träffar, besök hos sponsorer mm, kontaktperson för medlemmarna i regionen. Kontaktperson för medlemmar regionalt, organiserar träffar/aktiviteter regionalt.
Som regionansvarig förväntas du arrangera minst två (i förväg på forumet utannonserade) träffar per år.

Medlemshantering
Du prickar av medlemmar som ansökt om att bli medlemmar, kollar så de betalar medlemsavgiften, skickar ut medlemskort och årsmärken.
Kollar att betalning inkommit, fixar medlemskort och skickar detta till medlemmar, gäller även årsmärke.

Revisor 2st
Du kollar så stadgar följs och att ekonomin hanteras på ett korrekt sätt.
Kontrollerar övergripande att styrelsen sköter sitt arbete
enligt stadgar och gällande lagar. Kontrollerar bokföring och upprättar revisionsberättelse.

Webbsamordnare
Koordinera webbgruppens jobb med nyutveckling, underhåll av hemsida, forum och mail.

Webbgruppsmedlemmar 3~4 st
Inom webbgruppen fördelas ansvar för underhåll och nyutveckling av forum, mail administration och hemsidahantering.

Välkommen till årsmötet!

taway
2014-07-02, 10:01
Påminnelse till alla. Glöm inte att skicka in motioner om ni har några förslag till förändringar. Vi kan ta emot dem relativt tätt inpå träffen.

Zlasher
2014-07-14, 21:00
Det diskuterades på fb om det där med straffavgift för gamla medlemmar som vill förnya sitt medlemsskap.
Hur länge ska det gälla? Ska man bli straffad för att man inte varit medlem i 2 år och nu vill bli det igen?
Värt att diskutera på stormötet.
Gäller det 1 år eller fler?

SPiKE
2014-07-14, 22:50
Står här i stadgarna:

§15.
Avgift för medlemskap.
Ordinarie medlem 300kr / år.
Stödmedlem 200 kr / år. (Möjlighet att uppgradera till ordinarie medlemskap genom att betala 100:- finnes.)
Period för betalning av medlemsavgift för gamla medlemmar är 1 okt till 31 december. Betalas avgiften senare så tillkommer en avgift om 100 kr.
Nya medlemmar betalar fortfarande 300kr oavsett när de blir medlemmar.
Gamla medlemmar som varit vilande och återupptar medlemskapet betalar också 300kr (för att klassas som vilande medlems så ska man ej varit betalande medlem de sista två åren)"

Zlasher
2014-07-15, 09:03
åh perfekt Spike, då behöver det inte diskuteras längre=)

Janne248
2014-07-20, 21:59
Står här i stadgarna:Och Stadgarna finns här, läsbara för alla som har internet:

http://www.subaruclub.se/images/omoss/Stadgar%20Swedish%20Subaru%20Club%20(org.nr.%20802 410-1555)%20%20rev%202011.pdf

LegacyLarsa
2014-08-01, 10:40
Protokoll finns i dropbox, som är klart.

Vince
2014-08-01, 22:49
Protokoll finns i dropbox, som är klart.

O länk till dropboxen finns? :confused:

.zip
2014-08-02, 01:14
O länk till dropboxen finns? :confused:

Dropboxen är mer för medarbetare. Så fort allt är färdigt och rättat så kommer allt listas i forumet.

Vince
2014-08-02, 01:29
Dropboxen är mer för medarbetare. Så fort allt är färdigt och rättat så kommer allt listas i forumet.

Ok tack d---0.o---b.
Iom att infon lades ut här på forumet så trodde jag att det var klart.

Adsense Management by Losha