Sök i FAQ Sök i FAQ
Sök efter ord:
Matchningsalternativ:
Sök i:

Information SSC Forum
SSC Forum är ett forum helt utan kommersiella syften och drivs av frivilliga på ideell basis. Dess syfte är att skapa en gemensam plats för Subaruintresserade människor som vill ge och ta av den samlade kunskapen.

Under November 1999 registrerades www.impreza.nu. Imprezaklubbens mest använda forum för att utbyta erfarenheter skapades även då, nämligen mailinglistan impreza-gt. Denna flitigt använda mailinglista ersattes senare av webbforumet, bbs.impreza.nu. Vid 10-årsjubileet förvandlades Imprezaklubben till att bli Swedish Subaru Club som numera samlar alla Subarus modeller under ett paraply. Hemsidan har webbadress www.subaruclub.se.

Tekniska driften samt administrationen av SSC Forum sköts av webbansvariga inom styrelsen. Moderering sköts av frivilliga inom klubben.

Som ägare har vi ett ansvar att hålla uppsikt över det som skrivs på forumet och att rensa forumet från material som strider mot svensk lag. Respektera därför de regler som finns för allas trevnad och vår existens.

Förhållningsregler - SSC Forum
Yttrandefrihetslagen | Upphovsrätt | Brottsbalken | Lagen om elektroniska anslagstavlor

Med anledning av de problem som kan uppstå på ett diskussionsforum, anser vi det vara nödvändigt att övervaka de diskussioner som förs med så kallade moderatorer. Moderering kommer att hållas på en rimlig nivå i enlighet med vad som skett tidigare. Vi lämnar ej någon garanti på att de frågor som ställs alltid besvaras på ett korrekt sätt eller att de löser de problem som du önskat svar på. Inläggen uttrycker endast författaren till inläggets åsikter och lösningar. Vi på SSC Forum står inte nödvändigtvis bakom de åsikter som publicerats på detta forum.

§1
Du accepterar genom att använda detta forum att följa dessa förhållningsregler och att inte posta inlägg som innehåller hot. Ej heller inlägg som uttrycker missaktning eller nedvärdering för folkgrupp, eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, kön, hudfärg, sexuell läggning, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. SSC Forum följer Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor Åtgärd: Ovan nämnda kommer att redigeras helt eller delvis. I vissa fall raderas hela tråden.

§2
Annonsering av varor/tjänster är inte tillåtet (undantaget Köp/Sälj-avdelningen där privatperesoner får annonsera och i sponsoravdelningen där klubbens sponsorer kan posta erbjudanden som komplement till sponsorsidan på www.subaruclub.se). Undantaget är om en vara eller tjänst specifikt har efterfrågats. I dessa fall är det tillåtet att kort meddela att man kan tillhandahålla varan eller tjänsten, varpå efterföljande konversation sker utanför forumet. Det är inte tillåtet att lägga in annonser/erbjudanden i sin signatur men det är tillåtet att infoga en länk till sin tjänst och verksamhet. Så kallade "klicklänkar", spam, kedjebrevsverksamhet, pyramidspel och utbjudning av sexuella tjänster är strängeligen förbjudet. Det är heller inte tillåtet att publicera pornografiskt material eller direktlänka till sidor med pornografiskt innehåll eller olaga våldsskildringar. Till pornografiskt material räknas även nakenbilder. Åtgärd: Ovan nämnda kommer att helt redigeras och i förekommande fall också anmälas.

§3
Du accepterar även att inte publicera material som är skyddat av internationella upphovsrättslagar och som är skapat av någon annan person än dig själv. Länkning till sådant material som publiceras från annan webbplats är tillåtet så länge det tydligt framgår att det inte är SSC Forum som publicerar materialet samt såvida det inte rör sig om virus eller sådant som man normalt måste betala för att ladda hem. SSC Forum stöder inte piratkopiering. Trådar som kan anses syfta till att främja sådan verksamhet är därför inte tillåtna här. Åtgärd: Ovan nämnda kommer att redigeras helt eller delvis.

§4
Svordomar och grovt språk undanbedes. Likaså inlägg som medvetet stör seriösa diskussioner och/eller inlägg som avsiktligen inte besvarar frågan. Dina inlägg ska hålla en kamratlig ton och hålla ett vårdat språk för allas trevnad. Åtgärd: Ovan nämnda resulterar troligen i ett påpekande från moderator. Vissa fall kommer att redigeras helt eller delvis.

§5
Alla inlägg som postas på detta forum är skyddade av upphovsrättslagen och ingen förutom upphovsmannen äger rätt att publicera delar eller diskussioner i helhet på Internet eller i andra kommunikationsmedium. Om så önskas krävs ett skriftligt tillstånd från upphovsman och/eller från ansvariga på SSC Forum. Vi på SSC Forum äger ej heller rätt att tillåta publicering utan skriftligt tillstånd från upphovsman i annat än rättsliga ärenden. Åtgärd: Upphovsman äger rätt att anmäla.

§6
Avstängning och uteslutande av medlem. Varningar kan delas ut av forumledare efter anmälan från moderator eller annan medlem. En varning gäller i sex (6) månader efter utfärdandet för varningen, utom i de fall då varningen utfärdats till någon i SSC Forums administration - den har då ingen tidsbegränsning. Vid tre varningar kommer medlemmens användarkonto att stängas av. Vid särskilda skäl kan dock forumledarna besluta om omedelbar avstängning av medlem. Forumledarna tillsammans med ansvarig utgivare måste vara eniga i frågan om avstängning. Skulle oenighet råda skall frågan avgöras av ansvarig utgivare. Varnad medlem har två veckor på sig att svara på en varning och ge sin åsikt i frågan.

Övrig information förhållningsregler
A
Redigering av moderators eller forumledares redigering är givetvis inte tillåtet och resulterar per automatik i en varning.

B
SSC Forum har rätten att omedelbart radera eller redigera inlägg som strider mot de förhållningsregler som här är beskrivna. Inlägg kan även redigeras om innehållet anses opassande. För att klassa innehållet i ett inlägg som opassande krävs att minst två moderatorer från det aktuella forumet överlägger och är överens i frågan. Om det aktuella forumet endast modereras av en moderator har denna person full frihet att redigera i enlighet med förhållningsreglerna. Riktlinjer för vad som klassas som opassande sätts av forumledarna i samråd med ansvarig utgivare. Inlägg som spammas i flera forum, s.k. korspostning kommer att raderas utan anmaning.

C
Vid vissa regelbrott kontaktas användaren av SSC Forum för tillsägelse eller personlig varning via e-post. Mottagandet av en tillsägelse eller varning skall bekräftas av användaren via e-post eller PM. Att inte bekräfta en tillsägelse eller varning kan resultera i avstängning av användarnamnet. Om medlemmen inte går att nå via angiven e-postadress kan användarnamnet komma att stängas av.

D
Om användaren missbrukar sitt medlemskap på SSC Forum och återkommande bryter mot reglerna efter varning och/eller avstängning kommer SSC Forum att kontakta respektive internetleverantör.

E
Alla användare av detta forum uppmanas att anmäla eventuella spamningsförsök, kraftiga personangrepp eller felaktigheter som kan tänkas uppstå här. Kontakta oss på abuse@impreza.nu och länka till inlägget. Inlägget i fråga kommer omedelbart att raderas med hänvisning till dessa förhållningsregler.

F
Anser medlem att någon moderator bryter mot reglerna eller har censurerat ett inlägg, utan att någon av SSC Forums förhållningsregler kan åberopas, skall forumledarna kontaktas på webmaster@impreza.nu Alias samt länk till aktuellt inlägg skall finnas med i anmälan. Anser medlem att någon forumledare bryter mot reglerna eller att medlem har blivit felaktigt bemött skall SSC Forums ansvarige utgivare kontaktas på webmaster@impreza.nu Ansvarig utgivare fattar det slutgiltiga beslutet.

Några vanliga frågor angående reglerna
Jag anser att jag blivit felaktigt behandlad. Hur ska jag få rätt?
  • Anser du att någon moderator bryter mot reglerna eller har censurerat ett inlägg, utan att någon av SSC Forums förhållningsregler kan åberopas, kontakta forumledarna på webmaster@impreza.nu och glöm inte att ange ditt alias samt länk till aktuella inlägg. Anser du att någon Forumledare bryter mot reglerna eller att du har blivit felaktigt bemött, kontakta SSC Forums administratör på webmaster@impreza.nu, som har det slutgiltiga beslutet.
Hur gör man för att bli moderator?
  • Man kontaktar Forumledarna och meddelar dem att man är intresserad. Ge en kort beskrivning av dig själv och vilka forum som är dina intressen. Tillsättande av moderatorer sker när så behövs, vilket innebär att det inte alltid finns lediga platser. Du får mer information om detta från forumledarna.
Får man länka till bilder, Mp3 eller andra filer? Hur fungerar det med upphovsrätt (copyright)?
  • När det gäller länkning till material som publiceras av servrar utom SSC Forums kontroll så ska det för en besökare tydligt uppfattas som att materialet inte publiceras av SSC Forum. Genom att t.ex. länka till en bild så är alltså inte tillåtet såvida inte författaren eller SSC Forum äger upphovsrätten till bilden. Det är heller inte tillåtet att direktlänka till mediafiler då det ur en besökares perspektiv uppfattas som att SSC Forum publicerar mediafilen. Vid länkning ska det alltså tydligt framgå att man lämnar SSC Forum och att materialet publiceras på annan webbplats.
  • Detsamma gäller även skript, program m.m. som är skyddade av upphovsrättslagen.
  • Undantaget från dessa regler är: Virus, s.k. crackade spel och program samt mediafiler som man måste betala för. Vi länkar inte till dessa filer från vår sida oavsett om det tydligt framgår att materialet kommer från annan server. Var vänlig respektera detta.

Kontakta SSC Forum
För att kontakta moderatorer klicka på deras namnlänkar intill avdelningarna och skicka antingen mail via forumet eller PM. För att kontakta andra enskilda så gå till Profiles och klicka på deras namn och skicka mail via forumet eller ett PM.

För att kontakta administratörerna skicka ett mail till webmaster@impreza.nu


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 13:36.