Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2018-04-20, 20:43
roadtip85s avatar
roadtip85 roadtip85 är inte uppkopplad
Eventansvarig / Regionsansvarig Stockholm
 
Reg.datum: jun 2005
Ort: Stockholm.
Inlägg: 1 264
Standard Årsmöte 20180602 Mittsverigebanan Härnösand

Nu börjar det närma sig årsmöte, detta kommer att ske den 2 juni på Mittsverigebanan i Härnösand i samband med storträffen 2018!

Nu skall jag inte ge självberöm, men nuvarande styrelse, innehavare av klubbposter och regionsansvariga har gjort ett utmärkt arbete som vi alla vet, men tyvärr vill några återfå lite av sitt privatliv, vilket dom har gjort sig förtjänta av.

Därför kan det behövs förslag på nya personer för nästa mandatperiod:
Obs! Det finns inte någon lista på de poster som är aktuella men anmäl ert intresse till valberedningen. Valberedningen är i full gång med att prata med alla som innehar en post. Se även separata forumtrådar som kommer postas av valberedningen.

Frågan är bara, finns det nytt folk som är intresserade av en plats i styrelsen eller annan post i klubben?
Intresserad anmäler sig via PM till Janne248 eller Legacylarsa som är sammankallade i valberedningen.
Till årsmötet så tas även motioner till styrelsen emot, skriv dessa i tråden, eller tidigare tråd om motioner eller skicka dem till styrelsen@subaruclub.se.
Var nu snälla och lägg växellådsproblemen, spruckna bromsskivor, felsökning av oljeförbrukning, val av kolfiberhuv åt sidan och TÄNK TILL, vill NI vara med och bestämma riktningen på klubbens väg!

Följande punkter kommer att avhandlas på årsmötet:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning.
3. Justering av röstlängd/medlemslista.
4. Val av justeringsmän, tillika rösträknare.
5. Genomgång och godkännande av föregående årsmötesprotokoll.
6. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar.
8. Genomgång och röstning av inkomna motioner och/eller styrelsen förslag till förändringar.
9. Fastställande av medlemsavgift för nästa år.
10. Presentation av valberedningens förslag till styrelsesammansättning för kommande verksamhetsår 2017-2018

Val av styrelseledamöter
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Eventansvarig:
Medlemsansvarig:
Webbsamordnare:
Suppleanter:

Val av regionansvariga
Norrland:
Värmland/Dalarna:
Stockholm:
Öst:
Göteborg:
Syd:

Val av revisorer:
Revisor 1:
Revisor 2:

Val av klubbposter:
Webbgruppsmedlemmar (3~4 st):

Valberedningens förslag läses upp. Öppen votering.

11. Utse Valberedningskommité för nästa år (1 st sammankallande och 1 suppleant)
12. Övriga frågor, därav allmän information om vad styrelsen jobbar med närmast.

Varje medlem äger en röst. Röstning genom ombud eller med hjälp av fullmakt är ej giltig. Beslut genom röstning fattas med enkel majoritet. Ordförande har utslagsröst.

Vad innebär olika roller?

Ordförande
Klubbens officiella ansikte utåt, drivande tjôtröv, kontaktperson med Subaru Nordic, mm mm mm...
Är ofta klubbens mest drivande medlem och kallar till möten, håller möten, stöttar styrelsemedlemmar i deras arbete.
Lyssnar till övriga medlemmars intressen och utvecklar klubben. Kontaktperson för Subaru Nordic mfl, organiserar ibland aktiviteter på riksnivå. Ansvarar för det arbete som styrelsen utför.

Vice Ordförande
Utlysa möten och upplysa medlemmar
Inför årsmöten, olika aktiviteter och annan nödvändig kommunikation med medlemmarna så brukar det vara vice ordförandens uppgift att skriva ett mail som skickas till alla registrerade medlemmar via mass-mailingfunktionen i medlemsadmin.
Administrativ medlemshanteringen för nya, gamla och utgående medlemskap (hjälpa medlemsansvarig).
Hjälpa ordföranden där så behövs i dennes arbete
Delta på möten, regionsträffar som styrelsemöten.
Hjälpa till i övriga styrelsearbetet där det behövs.

Eventansvarig
Ansvarsområden
Delta på möten, regionträffar som styrelsemöten.
Hjälpa till i övriga styrelsearbetet där det behövs
Ansvarsbeskrivning
Arbete
Där det behövs för tillfället.
Forum
Att via våra, samt andra lämpliga forum där bilintresserat folk befinner sig göra reklam för Swedish Subaru Club

Kassör
Ansvarsområden
Ekonomi löpande in och utbetalningar.
Ansvarsbeskrivning
Hanterar medlemsinbetalningar och sponsorbidrag.
Sköter fakturor och utbetalningar som görs via klubbkontot. (Även ordföranden har möjlighet att sköta kontot.)
Föra adekvat kassabok med verifikat av samtliga in och utbetalningar.
Upprättar balans och resultaträkning inför årsmöte.
Ansvarar för klubbens deklaration i samråd med ordföranden.
Vara tillgänglig i mån av tid för att svara på frågor från medlemmarna.

Medlemsansvarig
Du prickar av medlemmar som ansökt om att bli medlemmar, kollar så de betalar medlemsavgiften, skickar ut medlemskort och årsmärken.

Suppleant
Hjälper till med diverse styrelsearbete.

Regionsansvarig
Som regionansvarig är du drivande för regionen. Arrangerar träffar, besök hos sponsorer mm, kontaktperson för medlemmarna i regionen. Kontaktperson för medlemmar regionalt, organiserar träffar/aktiviteter regionalt.
Som regionansvarig förväntas du arrangera minst två (i förväg på forumet utannonserade) träffar per år.

Revisor 2st
Du kollar så stadgar följs och att ekonomin hanteras på ett korrekt sätt.
Kontrollerar övergripande att styrelsen sköter sitt arbete
enligt stadgar och gällande lagar. Kontrollerar bokföring och upprättar revisionsberättelse.

Webbsamordnare
Koordinera webbgruppens jobb med nyutveckling, underhåll av hemsida, forum och mail.

Webbgruppsmedlemmar 3~4 st
Inom webbgruppen fördelas ansvar för underhåll och nyutveckling av forum, mail administration och hemsidahantering.

Välkommen till årsmötet!
Hälsningar styrelsen
__________________
//Anders #908
STI Type R - 1.26.16@SS2008
STI Type R - 1.23.25@SS2014
Svara med citat


  #2  
Gammal 2018-05-03, 22:07
roadtip85s avatar
roadtip85 roadtip85 är inte uppkopplad
Eventansvarig / Regionsansvarig Stockholm
 
Reg.datum: jun 2005
Ort: Stockholm.
Inlägg: 1 264
Standard

Motion från styrelsen:

Motion om ändring av tecknandet av klubbens firma (§9 i stadgarna)

Klubbens firma tecknas för närvarande av styrelsen i förening. För vissa typer av handlingar, t.ex. utfärdande av bankfullmakter, kräver ibland andra aktörer (t.ex. banker) därför ett skriftligt styrel-sebeslut undertecknat av samtliga styrelseledamöter. Styrelseledamöterna måste då träffas fy-siskt, ibland endast för undertecknandet av beslutet, vilket är omständligt och leder ibland till en fördröjning av beslutsfattandet.

För att underlätta administrationen kring firmateckningen föreslår styrelsen en ändring av §9 i klubbens stadgar. Ändringen innebär, om motionen godtas, att klubbens firma får tecknas anting-en (i) av styrelsen eller (ii) av styrelsens ordförande och en annan styrelseledamot i förening.

Styrelsen föreslår därför följande ändring av §9 i klubbens stadgar (ändringen är markerad med fetstil):

§9. - Ursprunglig lydelse

Klubbens styrelse ska bestå av 6 medlemmar som ordinarie medlemmar. Styrelsen är besluts-mässig när minst 2/3 av dess ledamöter eller suppleanter är närvarande. Val av styrelseledamot sker på 1 år. Ordförande och vice ordförande kan ej avgå samma period men däremot kan de byta platser inom styrelsen. Detta för att förhindra att vi tappar 2 viktiga personer samma period. Föreslagen styrelsemedlem och suppleant ska var personligen närvarande vid valet. Klubbens firma tecknas av ordföranden efter samråd med styrelsen. Konto i bank eller post får innehas av klubben för medlemsavgifter och andra bidrag och för att möjliggöra gemensamma betalningar exempelvis banbokningar. På kontot får samtliga göra insättningar. Uttag från kontot kan göras av ordförande och kassör tillsammans, eller enskilt. Ordföranden och kassör svarar gemensamt eller var för sig för medel på kontot och att uttag görs för det avsedda syftet. Kontonummer samt clea-ringnummer skall finnas tillgängligt via klubbens hemsida.

§9. - Ny lydelse

Klubbens styrelse ska bestå av 6 medlemmar som ordinarie medlemmar. Styrelsen är besluts-mässig när minst 2/3 av dess ledamöter eller suppleanter är närvarande. Val av styrelseledamot sker på 1 år. Ordförande och vice ordförande kan ej avgå samma period men däremot kan de byta platser inom styrelsen. Detta för att förhindra att vi tappar 2 viktiga personer samma period. Föreslagen styrelsemedlem och suppleant ska var personligen närvarande vid valet.

Klubbens firma tecknas av styrelsen eller av ordföranden i förening med en annan styrelse-ledamot.

Konto i bank eller post får innehas av klubben för medlemsavgifter och andra bidrag och för att möjliggöra gemensamma betalningar exempelvis banbokningar. På kontot får samtliga göra in-sättningar. Uttag från kontot kan göras av ordförande och kassör tillsammans, eller enskilt. Ordfö-randen och kassör svarar gemensamt eller var för sig för medel på kontot och att uttag görs för det avsedda syftet. Kontonummer samt clearingnummer skall finnas tillgängligt via klubbens hemsida
__________________
//Anders #908
STI Type R - 1.26.16@SS2008
STI Type R - 1.23.25@SS2014
Svara med citat

Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av

Forumhopp


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 05:04.